Projekteerimine & juhtimine

Projektijuhtimine ja peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on osa meie igapäeva tööst. Peaprojekteerijana võtame täieliku vastutuse eesmärgistatud ja tervikliku projektlahenduse valmimise eest.

 

Vaata lähemalt

Planeeringud

Oleme spetsialiseerunud nii elamualade kui ka tootmis- ja tööstusalade detailplaneeringute koostamisele. Koostame planeeringuid üle Eesti.

 

Vaata lähemalt

Ehituskonstruktsioonid

Konstruktiivne projekteerimine on hoonete ja rajatiste püsivuse ning stabiilsuse aluseks. See peab tagama, et rajatud ehituskonstruktsioonid püsiksid ajas ja ruumis muutumatutena ning teeniksid seejuures omanikku võimalikult minimaalsete kuludega võimalikult kaua.

 

Vaata lähemalt

Mudeldamine

Mudelprojekteerimine

Mudelprojekteerimine võimaldab pakkuda tellijale kvaliteetsemat ja ülevaatlikumat teenust ning luua kavandatavast hoonest parema visuaalse kujutelma kui 2D-joonised seda teha suudavad.

 

Vaata lähemalt 

Hoonete mudeldamine

Hoonete mudeldamine hõlmab lähteolukorra modelleerimist ehk inventariseerimismudeli loomist. Olemasolevast hoonest luuakse mudel, mis annab suurepärase võimaluse saada terviklik ülevaade ehitise hetke olukorrast.

 

Vaata lähemalt

Taristu

Küte, ventilatsioon, jahutus

Tervisliku sisekliimaga ja madalate ekspluatatsioonikuludega hoonet ei ole võimalik projekteerida ilma kvaliteetsete ning toimivate kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kavandamiseta hoonesse.

 

Vaata lähemalt

Soojusvarustus

Korrektselt läbiviidud soojusvarustus arvutus ja nõuetekohane planeerimine on hästitoimiva küttesüsteemi peamiseks alustalaks. Seetõttu on ülioluline süsteemi õige ja asjatundlik kavandamine oma ala spetsialistide poolt.

 

Vaata lähemalt

Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus ja kanalisatsioon on kindlasti üks tähtsamatest hoonet teenindavatest süsteemidest, mille olemasolu võtame igapäevases elus iseenesestmõistetavana, kuid süsteemi puudused ja vead ei jää kauaks tähelepanuta.

 

Vaata lähemalt

Tugevvool

Ainult põhjalikult läbimõeldud ja asjatundlikult kavandatud elektripaigaldise projekt tagab hoones elektriühenduse katkematu ja kasutajale ohutu toimimise.

 

Vaata lähemalt

Elektrooniline side ja nõrkvool

Kaasaegsed nõrkvoolu ja hooneautomaatika lahendused võimaldavad muuta ehitise haldussüsteemi ökonoomsemaks, määrates automaatselt toimivaid reegleid ning võimaldades suhelda majaga nii mobiiltelefoni, arvuti kui ka teleri vahendusel.

 

Vaata lähemalt

Arhitektuur

Arhitektuur

Arhitektuurse projekti eesmärgiks on hoonele tervikliku lahenduse loomine. See hõlmab funktsionaalse, kuid samas kasutaja elustiili ja vajadusi arvestava ruumiplaani väljatöötamist, hoone visuaalse välisilme kujundamist ning sisekujundusliku osa käsitlemist.

 

Vaata lähemalt

Sisearhitektuur

Loome hoone sisekujundusliku terviklahenduse – kõike, mis on vajalik uue hoone kujundamisel.

 

Vaata lähemalt

Reimo Ilp

Juhataja/partner

+372 5661 0040

reimo@projekt363.ee