Planeeringud

Oleme spetsialiseerunud nii elamualade kui ka tootmis- ja tööstusalade detailplaneeringute koostamisele. Koostame planeeringuid üle Eesti.

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta, selle peamiseks eesmärgiks on määrata ära maa-ala kruntide maakasutus ning lähiaastate ehitustegevus. Detailplaneering annab seadusliku aluse hoonete püstitamiseks, olemasolevate hoonete laiendamiseks ning maa-ala kruntide ja uute kinnistupiiride moodustamiseks.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avatust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.