Planeeringud

Oleme spetsialiseerunud nii elamualade kui ka tootmis- ja tööstusalade detailplaneeringute koostamisele. Koostame planeeringuid üle Eesti.

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta, selle peamiseks eesmärgiks on määrata ära maa-ala kruntide maakasutus ning lähiaastate ehitustegevus. Detailplaneering annab seadusliku aluse hoonete püstitamiseks, olemasolevate hoonete laiendamiseks ning maa-ala kruntide ja uute kinnistupiiride moodustamiseks.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avatust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.

Küsi infot või pakkumist

    Projektid