Mudelprojekteerimine

Mudelprojekteerimine võimaldab pakkuda tellijale kvaliteetsemat ja ülevaatlikumat teenust ning luua kavandatavast hoonest parema visuaalse kujutelma kui 2D-joonised seda teha suudavad.

Ehitise omaduste ja konstruktsioonide modelleerimise eesmärgiks on toetada projekteerimise ja ehituse elukaare protsessi. Ja teha seda nii, et see oleks võimalikult tõhus, kõrge kvaliteediga ning toetaks ka säästvat arengut. Loodavat infomudelit on võimalik kasutada ehitise kogu elukaare vältel alates eskiisist ning pärast ehitusprojekti lõppu ehitise ekspluatatsioonil ning ka selle haldamisel.

Kaasaegne lahendus võimaldab senisest paremini teostada projektlahenduste vastuolude kontrolli ja hinnata läbi teostatavate simulatsioonide kavandatava hoone tulevast energiavajadust, halduskulusid ning üldist kasutusmugavust.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.