Tugevvool

Ainult põhjalikult läbimõeldud ja asjatundlikult kavandatud elektripaigaldise projekt tagab hoones elektriühenduse katkematu ja kasutajale ohutu toimimise. Elektripaigaldise nõuetekohane projekteerimine võimaldab hoida ehitus- ja ekspluatatsiooniaegseid kulusid kontrolli all.

Läheneme elektrivoolu ohtlikust silmas pidades igale elektripaigaldisele ja -seadmele personaalselt ja võtame arvesse konkreetse objekti vajadusi. Suur kogemuste pagas võimaldab meil pakkuda asjatundlikke lahendusi ja osutada tähelepanu aspektidele, millele tavainimene elektrisüsteemi planeerides ehk ei tulekski.

Teostame elektripaigaldiste projekteerimist alljärgnevates valdkondades:

  • elektrivarustus;
  • elektrivalgustus;
  • elekterküte;
  • jaotuskeskused (elektrikilbid);
  • kaitsesüsteemid (maandusseade, piksekaitse, liigpingekaitse);
  • jää- ja lumetõrjesüsteemid välialadele ning katustele;
  • välisvõrkude projektid (elektrivarustus, välisvalgustus);
  • renoveerimisprojektid.

Soovi korral organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme ehitusload.

Koostame tugevvoolu projekte nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.