Arhitektuur

Arhitektuurse projekti eesmärgiks on hoonele tervikliku lahenduse loomine. See hõlmab funktsionaalse, kuid samas kasutaja elustiili ja vajadusi arvestava ruumiplaani väljatöötamist, hoone visuaalse välisilme kujundamist ning sisekujundusliku osa käsitlemist.

Meile on oluline, et lõpptulemuseks oleks maitsekas, esteetiliselt nauditav ja keskkonda sobituv, kvaliteetne ning energiatõhus hoone, mis vastaks nii kliendi ootustele kui ka kehtivatele õigusaktidele ning nõuetele.

Koostame arhitektuurseid lahendusi peamiselt üksik- ja korruselamutele ning tootmis- ja tööstushoonetele nii eskiisprojekti, eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avatust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.