Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus ja kanalisatsioon on kindlasti üks tähtsamatest hoonet teenindavatest süsteemidest, mille olemasolu võtame igapäevases elus iseenesestmõistetavana, kuid süsteemi puudused ja vead ei jää kauaks tähelepanuta. Veatult toimiva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi aluseks on nõuetekohane ja oskuslik projekteerimine, mille puhul peame silmas nii kasutamismugavust kui ka ökonoomsust.

Teostame veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimist alljärgnevates valdkondades:

Hoonesisesed süsteemid:

  • veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid;
  • veemõõdusõlmed;
  • vee puhastussüsteem;
  • sisemine tuletõrjeveevarustus;
  • sprinklersüsteemid;
  • sisepumplad.

Hoonevälised süsteemid:

  • veevarustuse ja reovee kanalisatsioonivõrk;
  • sademevee kanalisatsioonivõrk ja drenaaž;
  • väline tuletõrjeveevarustus;
  • välipumplad.

Soovi korral organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme ehitusload.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel kasutame MagiCad tarkvara, mis tagab kommunikatsioonide parima võimaliku paigutuse ning tehnilise lahenduse.

Koostame veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide projekte nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.