Soojusvarustus

Korrektselt läbiviidud soojusvarustus arvutus ja nõuetekohane planeerimine on hästitoimiva küttesüsteemi peamiseks alustalaks. Seetõttu on ülioluline süsteemi õige ja asjatundlik  kavandamine oma ala spetsialistide poolt. Nii ennetatakse üleliigsete kulude tekkimist ja hilisemat vigade ilmnemist süsteemis.

Teostame soojusvarustuse projekteerimist alljärgnevates valdkondades:

  • kaugküttetrassid;
  • soojussõlmed;
  • katlamajad.

Soovi korral organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme ehitusload.

Koostame soojusvarustuse projekte nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.