Elektrooniline side ja nõrkvool

Kaasaegsed nõrkvoolu ja hooneautomaatika lahendused võimaldavad muuta ehitise haldussüsteemi ökonoomsemaks, määrates automaatselt toimivaid reegleid ning võimaldades suhelda majaga nii mobiiltelefoni, arvuti kui ka teleri vahendusel. Hästi läbimõeldud ja asjatundlikult projekteeritud elektrisüsteem muudab hoone kasutamise igakülgselt mugavaks, turvalisemaks ning lihtsamaks.

Teostame nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldiste projekteerimist alljärgnevates valdkondades:

  • TV, arvuti- ja telefoniside süsteemid;
  • audio-videosüsteemid;
  • helindus;
  • fonoluku- ja läbipääsusüsteemid;
  • valve-, videovalve- ja tulekahjusignalisatsiooni süsteemid;
  • läbipääsusüsteemid;
  • automaatikasüsteemid („targa maja“ juhtimissüsteemid);
  • seadmete juhtautomaatika;
  • erisüsteemid.

Soovi korral organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme ehitusload.

Koostame nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldise projekte nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avatust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.