Küte, ventilatsioon, jahutus

Tervisliku sisekliimaga ja madalate ekspluatatsioonikuludega hoonet ei ole võimalik projekteerida ilma kvaliteetsete ning toimivate kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kavandamiseta hoonesse. Sageli lähtutakse kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide valikul just süsteemi väljaehitamise kuludest ning ei pöörata tähelepanu süsteemi elueale ega süsteemi kasutamise ja hooldamisega kaasnevatele kuludele. Korrektselt ja hoone energiavajadusele vastavalt projekteeritud kaasaegsed süsteemid tagavad meie karmis ja põhjamaises kliimas ehitise pika eluea ning soodsad ekspluatatsiooni kulud.

Teostame kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemide projekteerimist alljärgnevates valdkondades:

  • küttesüsteemid;
  • ventilatsioonisüsteemid;
  • jahutussüsteemid;
  • soojussõlmed;
  • energiamärgise koostamine.

Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimisel kasutame 3D BIM tarkvara MagiCad, mis tagab kommunikatsioonide parima võimaliku paigutuse ning tehnilise lahenduse.

Koostame kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemide projekte nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.