Ehituskonstruktsioonid

Konstruktiivne projekteerimine on hoonete ja rajatiste püsivuse ning stabiilsuse aluseks. See peab tagama, et rajatud ehituskonstruktsioonid püsiksid ajas ja ruumis muutumatutena ning teeniksid seejuures omanikku võimalikult minimaalsete kuludega võimalikult kaua.

Teostame ehituskonstruktsioonide projekteerimist alljärgnevates valdkondades:

  • raudbetoonkonstruktsioonid;
  • teraskonstruktsioonid;
  • kivikonstruktsioonid;
  • puitkonstruktsioonid.

Soovi korral organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme ehitusload.

Koostame ehituskonstruktsioonide projekte nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.