Kohtla-Järve tööstuspark 3

Objekti aadress: Kohtla-Järve tööstuspark 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond  Teostatud töö:   Detailplaneering  Tööstuspargi detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala jagamine kruntideks ning neile sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuala hõlmab Kohtla-Järve tööstuspark 3 ja Kaevuri tn 37 kinnistut. Hetkel on kasutuses vaid maa-ala loodeosa, kus ladustatakse peenpõlevkivi ning osaliselt on alal praegu isetekkeline prügila. Kohtla-Järve Järve […]