Objekti aadress: Lutserni maaüksus, Metsküla, Saaremaa vald, Saare maakond 

Arhitektuur: ÖÖ‐ÖÖ ARHITEKTID OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Põhiprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Tootmishoone soojavarustus lahendatakse hakkepuidukatla baasil, alternatiivse küttelahendusena kasutatakse hoones päikesekütet. Küttesüsteemina ehitatakse hoonesse põrandaküte, mille soojuskandjaks on vesi. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab märgatavalt tolmu liikumist õhus.  

Optimaalse sisekliima tagamiseks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega ventilatsiooniagregaat. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved. 

Kinnistu veevarustus on lahendatud puurkaevu baasil, mille abil saab vee kätte sügavamatest põhjaveekihtidest, tagades seejuures pideva veevõtu stabiilsuse. 

http://w3.ee/openarticle.php?id=2710210&lang=est