Objekti aadress: Kuuseheki 50, Saue, Harju maakond 

Arhitektuur: Arhitektuuribüroo Korrus OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Tööprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Korterelamu on projekteeritud vastavalt kehtivatele A-energiamärgise nõuetele, tagades seejuures nii oluliselt madalamad tarbimiskulud kui ka pika hoone eluea. 

Hoone soojusallikaid on üks ning selleks on kaugküttepõhine soojussõlm, kust toimub edasine hargnemine lõpptarbijate suunas. Tervesse hoonesse ehitatakse välja põrandaküttesüsteem, mille kvantitatiivne reguleerimine toimub põrandaküttekollektoritest ning korterelamu tehnoruumis asuvast soojussõlmest. Küttesüsteemi kvalitatiivne reguleerimine toimub vastavalt ruumiõhu temperatuurile korteripõhiste seinapealsete termostaatidega. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab märgatavalt ka tolmu liikumist õhus.  

Optimaalse sisekliima tagamiseks nii talve- kui ka suveperioodiks, on elamusse igasse korterisse projekteeritud ka individuaalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem koos korteripõhise ventilatsiooniseadmega. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved. 

https://www.kuuseheki.ee/et/