Peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on osa meie igapäeva tööst. Peaprojekteerijana võtame täieliku vastutuse eesmärgistatud ja tervikliku projektlahenduse valmimise eest. Tagame kõikide projektiosade õigeaegse valmimise ja projekti eri etappide terviklikkuse ning omavahelise ühildumise.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.

Küsi infot või pakkumist

    Projektid