Objekti aadress: Tööstuse 1, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond 

Arhitektuur: Autem Stuudio OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud projekti staadium: Põhiprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud projekti staadium: Tööprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Kinnistule on projekteeritud ristkülikulise põhiplaaniga 1-korruselise tootmisosaga ja väiksema 2-korruselise büroo-osaga hoone.  

Hoone soojusvarustus on lahendatud õhk-vesi soojuspumba baasil. Küttesüsteemina ehitatakse kontoriosas välja vesipõrandaküte. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub ka intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab märgatavalt tolmu liikumist õhus.  Ladude ja tootmisruumide küte on lahendatud soojapuhurite abil. 

Optimaalse sisekliima tagamiseks paigaldatakse bürooruumidesse soojustagastusega ventilatsiooniagregaat. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved. Lisaks varustatakse kontor ka multi SPLIT-tüüpi otseaurustusega jahutussüsteemiga.