Mõigu maja

Objekti aadress: Helgi tee 2, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond

Mõigu Maja on 3-e korruseline komplekshoone, kogupindalaga ca 4000 m². Hoone põhjapindala on 20 x 45 m.
Hoone on projekteeritud konkreetse konseptsiooni alusel, kus on arvestatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete vajadusi.
Eesmärgiks on lahendada kompaktselt kontoripind-näidistesaal koos kaupade-materjalide ladustamisega.
Küte – lahendatud õhksoojuspumpade ja gaasikütte näol (tagatud madalad küttekulud).
Konstruktsioon – betoon postidel ning vahelaed betoonpaneelidest.
Välisseina materjalid – klaasfassad kombineerituna sandwich paneelidega.

http://moigumaja.ee