Objekti aadress: Pikk 70, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 

Arhitektuur: KOKO arhitektid OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Põhiprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Eesti Meremuuseumile kuuluva Paksu Margareeta hoonete kompleksi rekonstrueerimine käsitleb hoonete terviklikumaks muuseumikompleksiks sidumist ning seoses sellega 1970-ndatel rajatud juurdeehitise lammutamist ning sisehoovi uue hoonemahu rajamist.  

Olemasolevad veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemid ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemid või nende osad ei vasta enam kaasaja nõuetele, mistõttu need demonteeritakse täielikult ning asemele ehitatakse tänapäevased energiatõhusad kliimasüsteemid.  

Hoonet varustatakse soojusega AS Utilitas Tallinnale kuuluvast kaugküttevõrgust. Soojusega varustamiseks ette nähtud sisend säilitatakse ning  paigaldatakse kaasaegne soojusvahetitega täisautomaatne soojussõlm. Ehitatakse radiaatoritega 2-toruküttesüsteem ja põrandaküttesüsteem ning soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid ja jahutussüsteem.