Objekti aadress: Siire 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond 

Arhitektuur: Projekt363 OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud projekti staadium:  Põhiprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud on hoone ning abihoone asendiplaaniline, arhitektuuriline ja konstruktiivne lahendus, lisaks on käsitletud tuleohutust ning kõiki ehitisega seotud tehnoseadmeid ja -võrke ning ka energiatõhusust. 

Projekteeritav hoone on kahekorruseline viilkatusega üksikelamu, mis on varikatuse abil abihoonega ühendatud. Hoone kogupikkus on 19,2 meetrit ning laius 15,0 meetrit koos varjualusega. Maja harjakõrgus maapinnast on 9,0 meetrit. 

Nii hoonele kui ka abihoonele on projekteeritud soojustatud lintvundament. Välisseinad on laotud Jämerä EcoTerm plokkidest, mis on osaliselt kaetud valtsplekiga ning osaliselt viimistletud krohviga. Hoonele ja abihoonele on projekteeritud puitkandjatel kahepoolse kaldega katused, mis kaetakse valtsprofiilplekiga. 

Hoonet köetakse õhk-vesisoojuspumbaga. Lisaks paigaldatakse katusele päikesepaneelid ning elutuppa on projekteeritud ahi. Hoone mõlemale korrusele ehitatakse välja põrandaküttesüsteem, mille soojuskandjaks on vesi. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub ka intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab tunduvalt tolmu liikumist õhus.  

Üksikelamule on projekteeritud soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved.