EAS STARDITOETUS

Seoses arenguga tekkis Projekt363 vajadus tõhustada ning viia projekteerimise kõik osad parima võimaliku praktika tasemele, juurutada BIM projekteerimispõhimõtetele vastav tööprotsess ja tegeleda aktiivsemalt projektjuhtimisega. Tööprotsessi tõhustamiseks ja Tellijale selle millegi ekstra pakkumiseks investeeriti kaasaegsesse eriosade projekteerimistarkvarasse. Samuti loodi ettevõtte koduleht ning loodi juurde projektijuhi töökoht.

EAS toetas  04.01.2016 – 03.01.2017 starditoetuse projekti abil põhivara soetamist, kodulehe valmistamist ning töökoha loomist.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 15 000 euroga.