Objekti aadress: Veski põik 1, Erra alevik, Sonda vald, Ida-Viru maakond 

Arhitektuur: Projekt363 OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud on hoone asendiplaaniline, arhitektuuriline ja konstruktiivne lahendus, lisaks on käsitletud tuleohutust ning kõiki ehitisega seotud tehnoseadmeid ja -võrke. 

Projekteeritav hoone on kahekorruseline viilkatusega üksikelamu. Hoone pikkus on 15,2 meetrit, laius 9,0 meetrit ning maja harjakõrguseks maapinnast 9,5 meetrit 

Elamule on projekteeritud soojustatud Fibo plokkidest lintvundament. Välisseinad on laotud Jämerä EcoTerm plokkidest ning viimistletud krohviga. Hoone katus toetub fermidele. Katusekatte materjalina on kasutatud katusekivi. 

Hoone soojusallikaks on õhk-vesi soojuspump. Hoone mõlemale korrusele ehitatakse välja põrandaküttesüsteem, mille soojuskandjaks on vesi. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub ka intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab tunduvalt tolmu liikumist õhus.  

Üksikelamule on projekteeritud ka soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved.