Objekti aadress: Väike-Sõjamäe 3e, Tallinn, Harju maakond 

Arhitektuur: Projekt363 OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud projekti staadium:  Tööprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

 

Teostatud on hoone asendiplaaniline, arhitektuuriline ja konstruktiivne lahendus, lisaks on käsitletud tuleohutust ning kõiki ehitisega seotud tehnoseadmeid ja -võrke. 

 Projekteeritav hoone on osaliselt kahekorruseline lamekatusega tootmishoone koos kontoriplokiga. Hoone pikkus on 72,86 meetrit, laius 26,86 meetrit ning hoone kõrgus maapinnast 8,30 meetrit. 

Hoonele on projekteeritud raudbetoon kohtvundamendid, mille külge ankurdatakse metallankrutega kandepostid. Hoone sokkel on projekteeritud monteeritavatest kolmekihilistest raudbetoonpaneelidest. Maapealse osa välisseinad on kõrguseni +0.80 rajatud monteeritavatest kolmekihilistest raudbetoonpaneelidest ning edasi monteeritavatest kolmekihilistest sandwich-paneelidest. Katusekandjateks on talad ja fermid ning büroo-osa peal õõnespaneelid. Katusefermidele toetub kandev profiilplekk. 

Tootmishoone soojusvarustus lahendatakse gaasikatelde baasil. Hoone 1. ning 2. korruse büroo- ja olmeruumidesse ehitatakse välja põrandaküttesüsteem, mille soojuskandjaks on vesi. Tootmisalale paigaldatakse õhkküttepuhurid. 

Hoonesse on projekteeritud soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved. 

Optimaalse sisekliima tagamiseks varustatakse hoone bürooruumid 2. korrusel multi SPLIT-tüüpi otseaurustusega jahutussüsteemiga ning 1. korrusel SPLITtüüpi otseaurustusega jahutussüsteemiga.  

Olemasolevad veevarustuse trassid kinnistul on amortiseerunud ning osaliselt varasemalt juba likvideeritud. Toimivaid veevarustuse torustikke kinnistul ei asu. Seetõttu projekteeritakse kinnistule uus veevarustus nii, et kõik tarbijad kaasa arvatud potentsiaalsed tarbijad (naabrid) saaksid vajalikus koguses ja vajaliku rõhu juures kvaliteetse joogivee.