Objekti aadress: Metsahundi tee 12, Ihasalu küla, Jõelähte vald, Harju maakond 

Arhitektuur: Projekt363 OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud projekti staadium:  Põhiprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud on hoone asendiplaaniline, arhitektuuriline ja konstruktiivne lahendus, lisaks on käsitletud tuleohutust ning kõiki ehitisega seotud tehnoseadmeid ja -võrke. 

 Projekteeritav hoone on kahekorruseline viilkatusega üksikelamu. Hoone pikkus on 17,5 meetrit, laius 10,0 meetrit ning maja harjakõrgus maapinnast 8,3 meetrit.  

Hoonele on projekteeritud soojustatud lintvundament. Välisseinad on laotud Jämerä EcoTerm plokkidest, mis on viimistletud krohviga ning osaliselt kaetud vertikaalse puitlaudisega. Hoonele on projekteeritud ühekaldeline katus, mis toetub Aeroc paneelidele. Katusekandjateks on puitsarikad ning kattematerjalina on kasutatud valtsprofiilplekki. 

Hoone soojusallikaks on maasoojuspump. Lisaks on hoonesse projekteeritud kamin. Hoone mõlemale korrusele ehitatakse välja põrandaküttesüsteem, mille soojuskandjaks on vesi. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub ka intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab tunduvalt tolmu liikumist õhus.  

Üksikelamule on projekteeritud ka soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved.