Objekti aadress: Kurve tee 23, Karla küla, Rae vald, Harju maakond 

Arhitektuur: Projekt363 OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud projekti staadium:  Põhiprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

 Teostatud on hoone asendiplaaniline, arhitektuuriline ja konstruktiivne lahendus, lisaks on käsitletud tuleohutust ning kõiki ehitisega seotud tehnoseadmeid ja -võrke ning ka energiatõhusust. 

 Projekteeritav hoone on kahekorruseline viilkatusega üksikelamu. Hoone pikkuseks on 11,9 meetrit, laiuseks 10,0 meetrit ning maja harjakõrguseks maapinnast 7,8 meetrit.  

 Hoonele on projekteeritud soojustatud lintvundament. Välisseinad on laotud Jämerä EcoTerm plokkidest, mis on viimistletud krohviga ning osaliselt puitlaudisega. Hoonele on projekteeritud puitkandjatel ühepoolse kaldega katused. Katusekandjateks on ette nähtud puitsarikad ning kattematerjalina on kasutatud valtsprofiilplekki.  

Hoone soojusallikaks on maasoojuspump. Lisaks on hoonesse projekteeritud ahi. Hoone mõlemale korrusele ehitatakse välja põrandaküttesüsteem, mille soojuskandjaks on vesi. Vesipõrandakütte puhul on temperatuurijaotuse profiil väga ligilähedane ideaalsele soojajaotusele, sest soojuskiirgus leiab korraga aset terve ruumi põrandapinna ulatuses. Samuti puudub ka intensiivne soojuse ringlus erinevates ruumiosades, mis vähendab tunduvalt tolmu liikumist õhus.  

 Üksikelamule on projekteeritud soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis alati puhta õhu ja ühtlase temperatuuri (st puhta õhu sisse juhtimine ei tekita ebamugavat külmatunnet) ning garanteerib väiksemad küttearved.