Objekti aadress: Jordi tee 3, Kotinuka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 

Arhitektuur: Projekt363 OÜ 

Teostatud projekti staadium:  Eelprojekt 

Teostatud ehitusprojekti osa:  

Teostatud on hoone asendiplaaniline ja arhitektuuriline lahendus, lisaks on käsitletud ka tuleohutust ning kõiki ehitisega seotud tehnoseadmeid ja -võrke. 

Logistikahoone näol on tegu ühe suure ruumiga. Hoone loodeosasse on projekteeritud lisaks väike bürookompleks. Hoone pikkus on 45,90 meetrit, laius 20,40 meetrit ning hoone kõrgus maapinnast 7,90-8,80 meetrit. 

Hoonele on projekteeritud monoliitbetoonist postvundamendid. Sokliosa on kaetud betoonist soklipaneelidega, mis toetatakse vundamendi taldmikule. Kandekonstruktsiooni moodustavad betoon või teraspostide ning terasfermide süsteem. Hoone jäikus on tagatud seinte tasapinnas asuvate jäikussidemetega. Katuse kandekonstruktsioonina on ette nähtud metallfermidele kinnitatud jätkuvtalana töötav kandev profiilplekk. Plekk on arvestatud katuse jäigastuselemendina.  

Logistikahoone soojusallikaks on komplektne gaasikatel. Terminali paigaldatakse õhkküttepuhurid ning kontoriplokki on ette nähtud elektriradiaatorite paigaldamine. 

 Optimaalse sisekliima tagamiseks nähakse büroo-osasse ette sissepuhke-väljatõmbe süsteem koos soojustagastusega ventilatsiooniagregaadiga. Lisaks projekteeritakse kontorisse ka SPLIT jahutussüsteem. Terminali projekteeritakse loomulik sissepuhe soojustatud sissevõtuklappidega ja mehaaniline äratõmme katuseventilaatoriga. Samuti paigaldatakse terminali lakke ventilaatorid, et soe õhk alla suruda.